Novinky

Ako funguje Studio Morandini počas pandémie Covid-19? 6.5.2020

Pandémia ochorenia Covid-19 ovplyvnila fungovanie ľudí na celom svete. Napriek tomu, že na území Slovenskej republiky sa zákonná povinnosť zatvorenia prevádzky nevzťahuje na advokátske kancelárie, mnohé z nich v rámci svojho fungovania preferujú home office.  Portál pravnenoviny.sk požiadal Studio Morandini o vyjadrenie, ako funguje naša kancelária počas pandémie. O tom, ako súčasná situácia ovplyvnila našu agendu, do akej miery zasiahla našich zahraničných klientov, či o tom, ako fungujeme v rámci home office si môžete prečítať tu.

Zobraziť viac
BUSINESS BREAKFAST 25/06/2019 - 9.00 5.6.2019

SMA Studio Morandini con il patrocinio dell’Ambasciata d'Italia in Slovacchia e la Camera di Commercio Italo-Slovacca organizza un Business Breakfast sul tema della: Gestione dei rischi e delle responsabilità aziendali in Slovacchia: da obblighi ad opportunità QUANDO:      Martedì 25.06.2019 alle 9:30 registrazione e caffè alle 09:00 DOVE: Falkensteiner Hotel, Pilárikova 5, 811 03 Bratislava Lingua:             Italiano   Breve descrizione: Anche per adeguarsi alle normative europee, la Repubblica Slovacca ha da poco legiferato introducendo una serie di obblighi per aziende ed amministratori. Alla luce altresì dei recenti eclatanti casi che hanno toccato pure la comunità imprenditoriale è fondamentale recepire il nuovo contesto giuridico in modo positivo ed efficiente ma anche con un reale benefico ed una concreta tutela per la singola azienda, la sua proprietà ed i suoi amministratori. Questo è il focus dell’evento. Argomenti: Responsabilità civile e penale dei membri dell’organo statutario nelle società di capitali. Come adottare una compliance programma 91/2016 (Responsabilità penale delle persone giuridiche).   La registrazione è possibile tramite una conferma alla e-mail s.krutakova@studiomorandini.net fino al 18.06.2019.

Zobraziť viac
BUSINESS BREAKFAST 01/02/2019 - 8.30 15.1.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár organizovaný formou Business Breakfast v spolupráci s Taliansko-Slovenskou obchodnou komorou a pod záštitou Veľvyslanectva Talianskej republiky v SR na tému: Významné zmeny v legislatíve z pohľadu podnikateľa Miesto a čas: Falkensteiner Hotel, Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, piatok 1.2.2019 o 9:00 registrácia a káva 8:30   Témy jednotlivých prednášok: Zásadné novely v oblasti pracovnoprávnych vzťahov; Vymáhanie pohľadávok -  Európsky príkaz na zablokovanie účtov pri vymáhaní cezhraničných pohľadávok; Povinnosť identifikácie konečných užívateľov výhod pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri. R.S.V.P.  30/01/2019  kontaktný e- mail: s.krutakova@studiomorandini.net

Zobraziť viac
K + K SPOLU V BRATISLAVE 21.12.2018

SMA vo svojej ďalšej výstave priblížila fotografie dvoch výnimočných fotografov, Karola Kállaya a Pavla Koppa. Spojením vybraných diel vznikla výstava, ktorá zachytáva živé ulice Bratislavy a Prahy v porovnaní s talianskymi mestami. Pre túto príležitosť boli vybrané fotografie Karola Kállaya, ktoré vyobrazujú historické centrum Bratislavy v okruhu 600 m od našej kancelárie. Pavel Kopp nám vo svojich dielach priblížil paralely medzi Prahou a mestami v Taliansku. Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci. Celú svoju životnú dráhu venoval fotografii. Zomrel vo veku 86 rokov dňa 4.8.2012 v Bratislave. Je považovaný za jedného z najlepších slovenských fotografov. Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby. Pavel Kopp sa narodil 23. novembra 1940 v Plzni. Pôvodným povolaním bol elektroinžinier, neskôr obchodník a diplomat. V sedemdesiatych rokoch pracoval v Miláne a po návrate do vlasti, v roku 1976, začal systematicky fotografovať pražské ulice. Vo svojich fotografiách hľadal styčné body s talianskym prostredím, ktoré zobrazuje v cykle „Paralely“. Pavel Kopp fotografuje prevažne fotoaparátom Leica M5, a to nepretržite od roku 1973. Jeho fotografie sú čierno-biele, pretože „keby boli fotografie farebné, zameriavali by sme sa na vonkajšie detaily ako sú oblečenie, predmety a miesta, ale iba čierna a biela umožňuje objektívu fotografa zachytiť dušu.“ Viac o výstave sa môžete dočítať aj v článku talianskeho denníka Buongiorno Slovacchia.

Zobraziť viac
VISEGRAD REPORT 7.11.2018

SMA reaguje na potreby klientov súvisiace s ich obchodnými aktivitami v krajinách V4 a rozširuje portfólio svojich poradenských a konzultačných služieb aj na trhy Poľska, Maďarska a Českej republiky. Významné investičné projekty našich klientov v krajinách V4 nás inšpirujú k nielen k záujmu o hospodársky vývoj týchto ekonomík, ale aj k profesijnému rastu. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti správu o vývoji krajín Vyšehradskej štvorky publikovanú pod názvom VISEGRAD REPORT v ekonomickom denníku Tribuna Economica.

Zobraziť viac
Pomáhať a chrániť 8.3.2018

SMA pokračuje vo svojej iniciatíve podporovať slovenských umelcov pôsobiacich v Taliansku, ako aj talianskych umelcov pôsobiacich na Slovensku prostredníctvom ďalšej vernisáže fotografií konanej v priestoroch našej kancelárie v Bratislave. Pod názvom vernisáže “Pomáhať a chrániť” sme vystavili vybrané fotografické diela pána Guida Andrea Longhitana, ktoré predstavujú záslužnú prácu slovenských hasičov a policajtov zachytenú v rôznych situáciách. Podujatie sa konalo pod záštitou Talianskej Ambasády v Bratislave a bolo slávnostne otvorené prezidentom hasičského a záchranného zboru a prvým viceprezidentom policajného zboru. Guido Andrea Longhitano (narodený v meste Rapallo, Taliansko) študoval na Právnickej fakulte Univerzity v Janove a následne pracoval v advokátskych kanceláriách v Taliansku, Anglicku a USA. Od roku 2002 žije na Slovensku a pracuje ako riaditeľ výrobnej spoločnosti v Poprade. V jeho snahe prispievať spoločnosti bol dobrovoľníkom záchrannej zdravotnej služby v Taliansku (za svoje služby získal zlatú medailu) a dobrovoľným hasičom v Kalifornii (USA). Je autorom niekoľkých výstav a troch kníh: “Incredible Slovakia - Folklórny festival Slovakia” (2012), “Hasiči - Firefighters” (2013) a “Polícia na Slovensku - Slovak Police Forces” (2016). Svoje fotografie vystavoval napríklad v Ostrave na dňoch NATO (2017), v Tatranskej galérii v Poprade (máj 2017), v Západnej terase Bratislavského hradu (máj - jún 2014) či v Mestskej knižnici vo Fiľakove (november 2015 -január 2016).

Zobraziť viac