Novinky

Aktuálne o verejnom obstarávaní

aktualne-o-verejnom-obstaravani

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár organizovaný spoločnosťou sféra, a.s. na tému:

 

Aktuálne o verejnom obstarávaní

 

Seminár sa bude konať dňa 22.10.2020 (štvrtok) o 8:30 v priestoroch spoločnosti sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava.

Prednášať bude Mgr. Katarína Duchoňová, advokátka a vedúci partner SMA advokátska kancelária, s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, ako aj v rámci revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.

 

Program:

 • Postupy vo verejnom obstarávaní
 • Verejný obstarávatelia a obstarávateľ
 • Podmienky účasti
 • Jednotný európsky dokument
 • Subdodávatelia
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zábezpeka
 • Vyhodnocovanie ponúk
 • Uzatvorenie zmluvy
 • Revízne postupy
 • Žiadosť o nápravu
 • Námietky a odvolanie

 

Viac informácií o seminári, ako aj prihlášku nájdete na webstránke sféra.

19.8.2020