Novinky

SMA Network v Predsedníckej rade Taliansko-Slovenskej obchodnej komory

sma-network-v-predsednickej-rade-taliansko-slovenskej-obchodnej-komory

Na Valnom zhromaždení Taliansko-Slovenskej obchodnej komory dňa 25. júna 2021 bola za členku Predsedníckej rady Taliansko-Slovenskej obchodnej komory v Bratislave zvolená Denisa Lastovková.

Jej funkcia člena Predsedníckej rady bude trvať tri roky a umožní Denise Lastovkovej a celej spoločnosti SMA prispievať ešte viac, v rámci vzájomného prehlbovania príležitostí byť nápomocnými jednotlivým subjektom a spoločnostiam, ktoré chcú rozvíjať spoločensko-obchodné vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom, k rozvoju a rastu Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, ktorá je inštitúciou uznanou talianskou vládou.

Denisa Lastovková už v minulosti funkciu členky Predsedníckej rady Taliansko-Slovenskej obchodnej komory zastávala, a to v období od roku 2012 do roku 2015.

https://camit.sk/it/la-camera/consiglio-direttivo 

30.6.2021