Novinky

SMA a Cybersecurity 2021

sma-a-cybersecurity-2021

Rozvoj a konkurencieschopnosť s Národnou agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť  bol názov konferencie organizovanej talianskou Národnou asociáciou mladých inovátorov (Associazione Nazionale Giovani Innovatori - ANGI), ktorá sa konala 22. októbra 2021 v Ríme, v prestížnej Sala Zuccari, a ktorej technickým partnerom bola spoločnosť SMA Network.

Po pozdravnom príhovore predsedu ANGI Gabriele Ferrieriho bol predstavený position paper vypracovaný ANGI a následne sa v troch samostatných paneloch (tematicky: Výzvy pre taliansku Národnú agentúru pre kybernetickú bezpečnosť, Stav kybernetickej bezpečnosti v Taliansku a v Európe, a Budúcnosť kybernetickej bezpečnosti) analyzovali rôzne scenáre týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Na podujatí vystúpili niektorí z hlavných predstaviteľov z akademického, inštitucionálneho aj privátneho prostredia. Naozaj osobitná pozornosť bola venovaná výzvam, ktorým čelí talianska Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť.

Advokát Piersante Morandini bol moderátorom panelu, v rámci ktorého sa diskusia venovala stavu kybernetickej bezpečnosti v Taliansku a Európe.

Celé podujatie bolo vysielané naživo na webovej televízii Senátu republiky.

 

https://www.angi.tech/eventi/angi-istituzioni-rispondano-a-esigenza-start-up-su-cybersecurity/

https://www.cybersecitalia.it/sviluppo-e-competitivita-con-lacn-il-22-ottobre-evento-con-baldoni-urso-mollicone-profeta-ferrieri-prosperi/14819/ 

14.2.2022