SMA - Studio Morandini e Associati je advokátska a poradenská kancelária so sídlami v Taliansku (Rím) od roku 1970, v Španielsku (Madrid) od roku 1972, v Albánsku (Tirana) od roku 1986 a na Slovensku (Bratislava) od roku 2007.

Ďalšie informácie nižšie

O nás

SMA - Studio Morandini e Associati ako multidisciplinárna sieť je schopná zabezpečiť ucelenú asistenciu prostredníctvom svojich odborníkov vyškolených v rôznych oblastiach, a taktiež právne poradenstvo v koordinácií s inými odborníkmi ako napríklad s daňovými poradcami, business & risk advisory, public affairs a technickými odborníkmi v rámci rôznych operácií (priemyselné a energetické projekty, verejné obstarávanie, fúzie a akvizície, zakladanie pobočiek, trhové príležitosti, obchodné rokovania atď.).

SMA - Studio Morandini e Associati prostredníctvom vlastných advokátskych kancelárií poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho, obchodného, občianskeho a správneho práva, a to na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.
V ekonomickom prostredí, ktoré je čoraz komplexnejšie, je naším hlavným cieľom poskytnúť klientom inovatívnu, včasnú a účinnú asistenciu, a preto už viac ako štyridsať rokov stojíme po boku spoločností v krajinách, kde máme svoje pobočky.

Novinky

BUSINESS BREAKFAST 25/06/2019 - 9.00 5.6.2019

SMA Studio Morandini con il patrocinio dell’Ambasciata d'Italia in Slovacchia e la Camera di Commercio Italo-Slovacca organizza un Business Breakfast sul tema della: Gestione dei rischi e delle responsabilità aziendali in Slovacchia: da obblighi ad opportunità QUANDO:      Martedì 25.06.2019 alle 9:30 registrazione e caffè alle 09:00 DOVE: Falkensteiner Hotel, Pilárikova 5, 811 03 Bratislava Lingua:             Italiano   Breve descrizione: Anche per adeguarsi alle normative europee, la Repubblica Slovacca ha da poco legiferato introducendo una serie di obblighi per aziende ed amministratori. Alla luce altresì dei recenti eclatanti casi che hanno toccato pure la comunità imprenditoriale è fondamentale recepire il nuovo contesto giuridico in modo positivo ed efficiente ma anche con un reale benefico ed una concreta tutela per la singola azienda, la sua proprietà ed i suoi amministratori. Questo è il focus dell’evento. Argomenti: Responsabilità civile e penale dei membri dell’organo statutario nelle società di capitali. Come adottare una compliance programma 91/2016 (Responsabilità penale delle persone giuridiche).   La registrazione è possibile tramite una conferma alla e-mail s.krutakova@studiomorandini.net fino al 18.06.2019.

Zobraziť viac
BUSINESS BREAKFAST 01/02/2019 - 8.30 15.1.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár organizovaný formou Business Breakfast v spolupráci s Taliansko-Slovenskou obchodnou komorou a pod záštitou Veľvyslanectva Talianskej republiky v SR na tému: Významné zmeny v legislatíve z pohľadu podnikateľa Miesto a čas: Falkensteiner Hotel, Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, piatok 1.2.2019 o 9:00 registrácia a káva 8:30   Témy jednotlivých prednášok: Zásadné novely v oblasti pracovnoprávnych vzťahov; Vymáhanie pohľadávok -  Európsky príkaz na zablokovanie účtov pri vymáhaní cezhraničných pohľadávok; Povinnosť identifikácie konečných užívateľov výhod pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri. R.S.V.P.  30/01/2019  kontaktný e- mail: s.krutakova@studiomorandini.net

Zobraziť viac
K + K SPOLU V BRATISLAVE 21.12.2018

SMA vo svojej ďalšej výstave priblížila fotografie dvoch výnimočných fotografov, Karola Kállaya a Pavla Koppa. Spojením vybraných diel vznikla výstava, ktorá zachytáva živé ulice Bratislavy a Prahy v porovnaní s talianskymi mestami. Pre túto príležitosť boli vybrané fotografie Karola Kállaya, ktoré vyobrazujú historické centrum Bratislavy v okruhu 600 m od našej kancelárie. Pavel Kopp nám vo svojich dielach priblížil paralely medzi Prahou a mestami v Taliansku. Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci. Celú svoju životnú dráhu venoval fotografii. Zomrel vo veku 86 rokov dňa 4.8.2012 v Bratislave. Je považovaný za jedného z najlepších slovenských fotografov. Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby. Pavel Kopp sa narodil 23. novembra 1940 v Plzni. Pôvodným povolaním bol elektroinžinier, neskôr obchodník a diplomat. V sedemdesiatych rokoch pracoval v Miláne a po návrate do vlasti, v roku 1976, začal systematicky fotografovať pražské ulice. Vo svojich fotografiách hľadal styčné body s talianskym prostredím, ktoré zobrazuje v cykle „Paralely“. Pavel Kopp fotografuje prevažne fotoaparátom Leica M5, a to nepretržite od roku 1973. Jeho fotografie sú čierno-biele, pretože „keby boli fotografie farebné, zameriavali by sme sa na vonkajšie detaily ako sú oblečenie, predmety a miesta, ale iba čierna a biela umožňuje objektívu fotografa zachytiť dušu.“ Viac o výstave sa môžete dočítať aj v článku talianskeho denníka Buongiorno Slovacchia.

Zobraziť viac
VISEGRAD REPORT 7.11.2018

SMA reaguje na potreby klientov súvisiace s ich obchodnými aktivitami v krajinách V4 a rozširuje portfólio svojich poradenských a konzultačných služieb aj na trhy Poľska, Maďarska a Českej republiky. Významné investičné projekty našich klientov v krajinách V4 nás inšpirujú k nielen k záujmu o hospodársky vývoj týchto ekonomík, ale aj k profesijnému rastu. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti správu o vývoji krajín Vyšehradskej štvorky publikovanú pod názvom VISEGRAD REPORT v ekonomickom denníku Tribuna Economica.

Zobraziť viac