SMA je advokátska a poradenská kancelária so sídlami v Taliansku (Rím) od roku 1970, v Španielsku (Madrid) od roku 1972, v Albánsku (Tirana) od roku 1986 a na Slovensku (Bratislava) od roku 2007.

Ďalšie informácie nižšie

O nás

SMA ako multidisciplinárna sieť je schopná zabezpečiť ucelenú asistenciu prostredníctvom svojich odborníkov vyškolených v rôznych oblastiach, a taktiež právne poradenstvo v koordinácií s inými odborníkmi ako napríklad s daňovými poradcami, business & risk advisory, public affairs a technickými odborníkmi v rámci rôznych operácií (priemyselné a energetické projekty, verejné obstarávanie, fúzie a akvizície, zakladanie pobočiek, trhové príležitosti, obchodné rokovania atď.).

SMA prostredníctvom vlastných advokátskych kancelárií poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho, obchodného, občianskeho a správneho práva, a to na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.
V ekonomickom prostredí, ktoré je čoraz komplexnejšie, je naším hlavným cieľom poskytnúť klientom inovatívnu, včasnú a účinnú asistenciu, a preto už viac ako štyridsať rokov stojíme po boku spoločností v krajinách, kde máme svoje pobočky.

Novinky

Obnova verejných kúpeľov Grossling 9.3.2022

 Dňa 8.3.2022 bola v Primaciálnom paláci podpísaná zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislava, zastúpená MKK Grössling s.r.o. a talianskym architektonickým ateliérom OPPS architettura na vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie obnovy historických kúpeľov Grössling. Architektonický ateliér OPPS architettura vyhral v roku 2020 architektonickú súťaž vyhlásenú Hlavným mestom SR Bratislava, ktorej cieľom bolo nielen navrhnúť obnovu kúpeľov Grössling, ale aj zachovať ich architektonický význam a spoločenskú a kultúrnu hodnotu. Zadanie tejto zmluvy je výsledkom niekoľko mesačnej negociácie medzi Hlavným mestom SR Bratislava a OPPS architettura, pri ktorej talianskym architektom asistovala SMA advokátska kancelária s.r.o.  Kúpele Grössling, postavené na rohu Medenej a Kúpeľnej ulice v Bratislave v roku 1895, budú po vyše 25. rokoch od zatvorenia obnovené.   https://www.oppsarchitettura.com/ https://grossling.sk/?lang=en

Zobraziť viac
SMA a Cybersecurity 2021 14.2.2022

Rozvoj a konkurencieschopnosť s Národnou agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť  bol názov konferencie organizovanej talianskou Národnou asociáciou mladých inovátorov (Associazione Nazionale Giovani Innovatori - ANGI), ktorá sa konala 22. októbra 2021 v Ríme, v prestížnej Sala Zuccari, a ktorej technickým partnerom bola spoločnosť SMA Network. Po pozdravnom príhovore predsedu ANGI Gabriele Ferrieriho bol predstavený position paper vypracovaný ANGI a následne sa v troch samostatných paneloch (tematicky: Výzvy pre taliansku Národnú agentúru pre kybernetickú bezpečnosť, Stav kybernetickej bezpečnosti v Taliansku a v Európe, a Budúcnosť kybernetickej bezpečnosti) analyzovali rôzne scenáre týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Na podujatí vystúpili niektorí z hlavných predstaviteľov z akademického, inštitucionálneho aj privátneho prostredia. Naozaj osobitná pozornosť bola venovaná výzvam, ktorým čelí talianska Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť. Advokát Piersante Morandini bol moderátorom panelu, v rámci ktorého sa diskusia venovala stavu kybernetickej bezpečnosti v Taliansku a Európe. Celé podujatie bolo vysielané naživo na webovej televízii Senátu republiky.   https://www.angi.tech/eventi/angi-istituzioni-rispondano-a-esigenza-start-up-su-cybersecurity/ https://www.cybersecitalia.it/sviluppo-e-competitivita-con-lacn-il-22-ottobre-evento-con-baldoni-urso-mollicone-profeta-ferrieri-prosperi/14819/ 

Zobraziť viac
SMA Network v Predsedníckej rade Taliansko-Slovenskej obchodnej komory 30.6.2021

Na Valnom zhromaždení Taliansko-Slovenskej obchodnej komory dňa 25. júna 2021 bola za členku Predsedníckej rady Taliansko-Slovenskej obchodnej komory v Bratislave zvolená Denisa Lastovková. Jej funkcia člena Predsedníckej rady bude trvať tri roky a umožní Denise Lastovkovej a celej spoločnosti SMA prispievať ešte viac, v rámci vzájomného prehlbovania príležitostí byť nápomocnými jednotlivým subjektom a spoločnostiam, ktoré chcú rozvíjať spoločensko-obchodné vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom, k rozvoju a rastu Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, ktorá je inštitúciou uznanou talianskou vládou. Denisa Lastovková už v minulosti funkciu členky Predsedníckej rady Taliansko-Slovenskej obchodnej komory zastávala, a to v období od roku 2012 do roku 2015. https://camit.sk/it/la-camera/consiglio-direttivo 

Zobraziť viac
Webinár: Infraštruktúra a výstavba: príležitosti a perspektívy na Slovensku 26.10.2020

SMA Vás pozýva na webinár s názvom „Infraštruktúra a výstavba: príležitosti a perspektívy na Slovensku“, ktorý organizuje Taliansko-slovenská obchodná komora. Podujatie sa koná pod záštitou talianskeho veľvyslanectva v Bratislave. Naša advokátska kancelária Vám rada predstaví plán budúcich verejných investícií v sektore stavebníctva a infraštruktúry na Slovensku.Kedy: utorok 29. októbra 2020 o 10:00 hodKde: onlineWebový seminár je súčasťou projektu Stay Export, iniciatívy Unioncamere a talianskych obchodných komôr, ktorý vznikol v spolupráci s Assocamerestero a Taliansko-slovenskou obchodnou komorou.Niektoré z tém zahrnutých do webinára:• Rozvoj infraštruktúry na Slovensku a budúce investície;• Nehnuteľnosti, stručný prehľad odvetvia;• Bytová výstavba a stavebné materiály;• Stratégie vstupu na trh;• Príležitosti pre talianske spoločnosti.Účastnícky poplatok: zdarmaJazyk: talianskýProsíme Vás, aby ste svoju účasť na webinári čo najskôr potvrdili zaslaním e-mailu na adresu servizi@camit.sk. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke https://camit.sk/it/news/21648_webinar-infrastruttura-ed-edilizia-opportunita-e-prospettive-in-slovensko

Zobraziť viac