SMA - Studio Morandini e Associati je advokátska a poradenská kancelária so sídlami v Taliansku (Rím) od roku 1970, v Španielsku (Madrid) od roku 1972, v Albánsku (Tirana) od roku 1986 a na Slovensku (Bratislava) od roku 2007.

Ďalšie informácie nižšie

O nás

SMA - Studio Morandini e Associati ako multidisciplinárna sieť je schopná zabezpečiť ucelenú asistenciu prostredníctvom svojich odborníkov vyškolených v rôznych oblastiach, a taktiež právne poradenstvo v koordinácií s inými odborníkmi ako napríklad s daňovými poradcami, business & risk advisory, public affairs a technickými odborníkmi v rámci rôznych operácií (priemyselné a energetické projekty, verejné obstarávanie, fúzie a akvizície, zakladanie pobočiek, trhové príležitosti, obchodné rokovania atď.).

SMA - Studio Morandini e Associati prostredníctvom vlastných advokátskych kancelárií poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho, obchodného, občianskeho a správneho práva, a to na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.
V ekonomickom prostredí, ktoré je čoraz komplexnejšie, je naším hlavným cieľom poskytnúť klientom inovatívnu, včasnú a účinnú asistenciu, a preto už viac ako štyridsať rokov stojíme po boku spoločností v krajinách, kde máme svoje pobočky.

Novinky

BUSINESS BREAKFAST 01/02/2019 - 8.30 15.1.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár organizovaný formou Business Breakfast v spolupráci s Taliansko-Slovenskou obchodnou komorou a pod záštitou Veľvyslanectva Talianskej republiky v SR na tému: Významné zmeny v legislatíve z pohľadu podnikateľa Miesto a čas: Falkensteiner Hotel, Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, piatok 1.2.2019 o 9:00 registrácia a káva 8:30   Témy jednotlivých prednášok: Zásadné novely v oblasti pracovnoprávnych vzťahov; Vymáhanie pohľadávok -  Európsky príkaz na zablokovanie účtov pri vymáhaní cezhraničných pohľadávok; Povinnosť identifikácie konečných užívateľov výhod pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri. R.S.V.P.  30/01/2019  kontaktný e- mail: s.krutakova@studiomorandini.net

Zobraziť viac
K + K SPOLU V BRATISLAVE 21.12.2018

SMA vo svojej ďalšej výstave priblížila fotografie dvoch výnimočných fotografov, Karola Kállaya a Pavla Koppa. Spojením vybraných diel vznikla výstava, ktorá zachytáva živé ulice Bratislavy a Prahy v porovnaní s talianskymi mestami. Pre túto príležitosť boli vybrané fotografie Karola Kállaya, ktoré vyobrazujú historické centrum Bratislavy v okruhu 600 m od našej kancelárie. Pavel Kopp nám vo svojich dielach priblížil paralely medzi Prahou a mestami v Taliansku. Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci. Celú svoju životnú dráhu venoval fotografii. Zomrel vo veku 86 rokov dňa 4.8.2012 v Bratislave. Je považovaný za jedného z najlepších slovenských fotografov. Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby. Pavel Kopp sa narodil 23. novembra 1940 v Plzni. Pôvodným povolaním bol elektroinžinier, neskôr obchodník a diplomat. V sedemdesiatych rokoch pracoval v Miláne a po návrate do vlasti, v roku 1976, začal systematicky fotografovať pražské ulice. Vo svojich fotografiách hľadal styčné body s talianskym prostredím, ktoré zobrazuje v cykle „Paralely“. Pavel Kopp fotografuje prevažne fotoaparátom Leica M5, a to nepretržite od roku 1973. Jeho fotografie sú čierno-biele, pretože „keby boli fotografie farebné, zameriavali by sme sa na vonkajšie detaily ako sú oblečenie, predmety a miesta, ale iba čierna a biela umožňuje objektívu fotografa zachytiť dušu.“ Viac o výstave sa môžete dočítať aj v článku talianskeho denníka Buongiorno Slovacchia.

Zobraziť viac
VISEGRAD REPORT 7.11.2018

SMA reaguje na potreby klientov súvisiace s ich obchodnými aktivitami v krajinách V4 a rozširuje portfólio svojich poradenských a konzultačných služieb aj na trhy Poľska, Maďarska a Českej republiky. Významné investičné projekty našich klientov v krajinách V4 nás inšpirujú k nielen k záujmu o hospodársky vývoj týchto ekonomík, ale aj k profesijnému rastu. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti správu o vývoji krajín Vyšehradskej štvorky publikovanú pod názvom VISEGRAD REPORT v ekonomickom denníku Tribuna Economica.

Zobraziť viac
Pomáhať a chrániť 8.3.2018

SMA pokračuje vo svojej iniciatíve podporovať slovenských umelcov pôsobiacich v Taliansku, ako aj talianskych umelcov pôsobiacich na Slovensku prostredníctvom ďalšej vernisáže fotografií konanej v priestoroch našej kancelárie v Bratislave. Pod názvom vernisáže “Pomáhať a chrániť” sme vystavili vybrané fotografické diela pána Guida Andrea Longhitana, ktoré predstavujú záslužnú prácu slovenských hasičov a policajtov zachytenú v rôznych situáciách. Podujatie sa konalo pod záštitou Talianskej Ambasády v Bratislave a bolo slávnostne otvorené prezidentom hasičského a záchranného zboru a prvým viceprezidentom policajného zboru. Guido Andrea Longhitano (narodený v meste Rapallo, Taliansko) študoval na Právnickej fakulte Univerzity v Janove a následne pracoval v advokátskych kanceláriách v Taliansku, Anglicku a USA. Od roku 2002 žije na Slovensku a pracuje ako riaditeľ výrobnej spoločnosti v Poprade. V jeho snahe prispievať spoločnosti bol dobrovoľníkom záchrannej zdravotnej služby v Taliansku (za svoje služby získal zlatú medailu) a dobrovoľným hasičom v Kalifornii (USA). Je autorom niekoľkých výstav a troch kníh: “Incredible Slovakia - Folklórny festival Slovakia” (2012), “Hasiči - Firefighters” (2013) a “Polícia na Slovensku - Slovak Police Forces” (2016). Svoje fotografie vystavoval napríklad v Ostrave na dňoch NATO (2017), v Tatranskej galérii v Poprade (máj 2017), v Západnej terase Bratislavského hradu (máj - jún 2014) či v Mestskej knižnici vo Fiľakove (november 2015 -január 2016).

Zobraziť viac